TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, par. 14, ust .1 lit. I, Spółka SG Marketing Sp. z o.o. informuje, iż uzyskała Subwencję Finansową, a podmiotem udzielającym Wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju.

FerreroEventy modowe

Dla marki Duplo organizujemy sesje zdjęciowe, obsługujemy markę na eventach modowych, tworzymy strefy Duplo, zrekrutowaliśmy stały personel promocyjny, kompleksowo planujemy i realizujemy wyżej wspomniane działania.

    What’s
    on your
    mind?


    © All rights reserved for SG Marketing