TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, par. 14, ust .1 lit. I, Spółka SG Marketing Sp. z o.o. informuje, iż uzyskała Subwencję Finansową, a podmiotem udzielającym Wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju.

Ferrero Sampling w kinach

Dla marki Kinder Bueno organizujemy regularnie samplingi w miejscach sprzedaży oraz wybranych punktach (kina). Po stronie Agencji było zrekrutowanie stałego teamu obsługującego tą markę, szkolenia, projektowanie i szycie strojów oraz planowanie i egzekucja wszystkich akcji samplingowych.

    What’s
    on your
    mind?


    © All rights reserved for SG Marketing