TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, par. 14, ust .1 lit. I, Spółka SG Marketing Sp. z o.o. informuje, iż uzyskała Subwencję Finansową, a podmiotem udzielającym Wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju.

Henkel PolskaOutsourcing PH

Obsługa jednego z działów sprzedaży Firmy Henkel. Wieloletni outsourcing PH – kompleksowa realizacja kadrowo-księgowa,  rozliczenia, dostarczenie i obsługa pełnego pakietu narzędzi do pracy.

    What’s
    on your
    mind?


    © All rights reserved for SG Marketing