TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, par. 14, ust .1 lit. I, Spółka SG Marketing Sp. z o.o. informuje, iż uzyskała Subwencję Finansową, a podmiotem udzielającym Wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju.

Imperial TobaccoPromocja i sprzedaż produktów

Dla marek West i P&S prowadzimy stałą promocję i sprzedaż produktów skierowaną do klienta niemieckiego. Niemieckojęzyczny zespół wykwalifikowanych promotorów na terenie zachodniego pasa przygranicznego. Po stronie agencji było przygotowanie projektu, rekrutacja niemieckojęzycznych promotorów, realizacja akcji z pełną odpowiedzialnością za wyniki

    What’s
    on your
    mind?


    © All rights reserved for SG Marketing