TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, par. 14, ust .1 lit. I, Spółka SG Marketing Sp. z o.o. informuje, iż uzyskała Subwencję Finansową, a podmiotem udzielającym Wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju.

BlifeKreacja, produkcja i samplingi

Launch B-Life w Polsce. Kreacja, produkcja wyposażenia. Samplingi w kanałach MT oraz na stacjach benzynowych. Przy akcji zostały wykorzystane nowoczesne pneumatyczne, podświetlane standy oraz żywe rośliny.

    What’s
    on your
    mind?


    © All rights reserved for SG Marketing