TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, par. 14, ust .1 lit. I, Spółka SG Marketing Sp. z o.o. informuje, iż uzyskała Subwencję Finansową, a podmiotem udzielającym Wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju.

Uber EatsKreacja i produkcja spotu

Podczas launchu Uber Eats w Lublinie, na Arena Lublin oraz w całym mieście nakręciliśmy spot 30 i 15 z udziałem wielokrotnego mistrza Polski MTB Szymona Godziek. Dwa dni zdjęciowe, w tym ujęcia ze skoku podczas eventu na stadionie, gdzie w torbie Uber Eats w rzeczywistości znajdowało się jedzenie z okolicznej restauracji (dojechało w stanie nienaruszonym!). Całość odpowiedzialności znalazła się po stronie Agencji (kreacja, produkcja, montaż etc.)

    What’s
    on your
    mind?


    © All rights reserved for SG Marketing