TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, par. 14, ust .1 lit. I, Spółka SG Marketing Sp. z o.o. informuje, iż uzyskała Subwencję Finansową, a podmiotem udzielającym Wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju.

WedelDegustacje produktów

Ramowa współpraca w zakresie prowadzenia wszystkich akcji hostessowych, promotorskich, degustacji, samplingów i mini eventów. Koordynacja działań na terenie całej Polski oraz produkcja wyposażenia. Kanały sprzedaży: MT, TT, lotniska, galerie handlowe

    What’s
    on your
    mind?


    © All rights reserved for SG Marketing